Chevrolet: Camaro 3.6 V6 (227kW), Bensin, 2009 – 2010

Automat