Chevrolet: Camaro 3.6 V6 (227kW), Bensin, 2011 – 2012

Automat