TEAMET

Förare:
Mikael Lindahl

Crew Chief:
Magnus Lindahl

Team:
Mikael Lindahl, Vargöns Mekaniska,
ägare, född år 1969

Magnus Lindahl Vargöns Mekaniska,
ägare, gift med Carina, född år 1969

Carina Lindahl, Vargöns Mekaniska,
gift med Magnus, född år 1973

Frank Johansen, säljare Autoexperten,
född år 1967

Lars Elofsson, Vänersborgs Mekaniska,
född år 1971

Daniel Andersson, Tooltec,
född år 1983

Göran Larsson, svetsare oljeplattformar,
född år 1969